Herb Gminy Kuczbork-OsadaUrząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
ul. A. Mickiewicza 7, 09-310 Kuczbork
tel. 23 6576259, fax 23 6576259 wew. 32
NIP 569-10-75-172
Czynny w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30

wnstypendium

29 sierpnia 2016

Stypendium szkolne 2016/2017

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są u dyrektorów szkół, Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie (pokój nr 10) i stronie http://ugkuczbork.pl. Wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione będą przyjmowane od dnia 01.09.2016r....

piw

29 sierpnia 2016

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka. Apeluję do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali świń...

inwest2016

25 sierpnia 2016

Inwestycje realizowane w 2016

Bagienice Duże – droga Bagienice Małe – droga Bagienice Nowe – droga Gościszka – chodnik, plac zabaw Olszewko – plac zabaw Zielona – siłownia zewnętrzna

fotowolt

25 sierpnia 2016

Dofinansowanie instalacji OZE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuczbork-Osada. W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie ze  środków UE – w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) – nasza gmina...

ceidg

19 sierpnia 2016

Uwaga! Ostrzeżenie dla przedsiębiorców

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców...

piw

19 sierpnia 2016

Inspektorat Weterynarii – informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie informuje, co następuje: ubój świń na użytek własny może być prowadzony przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i...

pw

28 lipca 2016

Syreny w rocznicę Powstania Warszawskiego

Na terenie całej Polski, w dniu 1 sierpnia b.r. o godz. 17:00 w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zawyją syreny alarmowe. Syreny będą uruchomione w celu oddania hołdu i uczczenia...

idm

19 lipca 2016

IDM – informacje

Otrzymujemy zapytania od mieszkańców gminy dotyczące pro­jektu „Inter­net dla Mazow­sza”. Zakładał on wybudowa­nie na tere­nie Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego (w tym też gminy Kuczbork-Osada) świa­tło­wo­do­wej sieci szkie­le­towo dys­try­bu­cyj­nej. Informujemy, że siecią operuje...

1 2 3 19