Herb Gminy Kuczbork-OsadaUrząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
ul. A. Mickiewicza 7, 09-310 Kuczbork
tel. 23 6576259, fax 23 6576259 wew. 32
Czynny w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30

Kategoria - Inwestycje

Inwestycje na terenie gminy Kuczbork-Osada

11 września 2015

Park w Kuczborku-Osadzie oddany do użytku

Wójt Gminy Kuczbork-Osada serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy do aktywnego wypoczynku w ramach dofinansowanego zadania pn.: „Rewitalizacja parku wiejskiego w m. Kuczbork -Osada”  działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego...

11 września 2015

„Błotko” w Kuczborku-Wsi

W dniu 13 listopada 2014 roku zostało zakończone zadanie pn.:”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m.  Kuczbork – Wieś”  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom...

8 lipca 2015

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielona -Etap II cz. II

„Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Zielona Gmina Kuczbork – Osada – etap II cz. II” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,...

4 listopada 2014

Fundusz sołecki – Olszewko

Zakończyła się realizacja Funduszu Sołeckiego w miejscowości Olszewko. W jego ramach wykonano malowanie wewnątrz budynku świetlicy (remizy) wiejskiej, odnowione zostały stoły, zakupiono 100 szt. krzeseł, ponadto wymienione zostanie oświetlenie. Prace...

2 października 2014

Zagospodarowanie „Błotka” w Kuczborku Wsi

Trwają intensywne prace przy rewitalizacji terenu tzw. „Błotka” w Kuczborku. Zadanie realizuje wyłoniona w wyniku przetargu Firma „Domex” z Żuromina, koszt zadania 232 tyś. złotych, Gmina pozyskała na ten cel...

2 października 2014

Budowa kanalizacji w Zielonej II etap

Rozpoczęła się budowa kanalizacji w miejscowości Zielona, jest to realizacja drugiego etapu budowy tej inwestycji. W procedurze przetargowej wyłoniony został wykonawca, którym została Firma „Domex” z Żuromina. Koszt realizacji inwestycji...

2 września 2014

Budowa trybun i parkingów na stadionie

Zakończył się ostatni etap robót związanych z budową stadionu sportowego w Kuczborku-Osadzie, obejmujący zadanie pn. „ Budowa trybun sportowych wraz z budową parkingów i chodników”. Zadanie to realizowała Firma Usługi...

2 września 2014

Bagienice Nowe – fundusz sołecki

W miejscowości Bagienice Nowe, zgodnie z założeniami Funduszu Sołeckiego,  oczyszczony został staw i wstępnie wyrównany teren wokół, w planach na ten rok jest jeszcze posiane trawy.

1 2 3 4