Herb Gminy Kuczbork-OsadaUrząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
ul. A. Mickiewicza 7, 09-310 Kuczbork
tel. 23 6576259, fax 23 6576259 wew. 32
Czynny w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30

Alarmowanie i ostrzeganie

Wykaz telefonów alarmowych:

999 – Pogotowie
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
112 – Ogólny numer alarmowy (rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej)
991 – Pogotowie Energetyczne
601 100 100 – WOPR (ratownictwo wodne)
601 100 300 – TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), numer ratunkowy w górach
985, 601 100 300 – GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)

Informacje i ostrzeżenia: