5 czerwca 2014

Nowa Wieś – zagospodarowanie terenu przy dawnej zlewni mleka

Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych przez Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie,  uporządkowali i zagospodarowali teren przy budynku byłej Zlewni Mleka w Nowej Wsi. Wywiezione zostały śmieci, wykarczowane krzewy, teren wyrównany,...

5 czerwca 2014

Krzywki Bratki – rewitalizacja

W br. kontynuowane są prace związane z rewitalizacją terenu w miejscowości Krzywki Bratki. Zadanie polega na zagospodarowaniu zbiornika wodnego w centrum wsi. W pierwszym etapie staw został oczyszczony i pogłębiony....

5 czerwca 2014

Fundusz sołecki 2014

Rozpoczęła się realizacja działań przewidzianych  w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014. Zgodnie z założenia dla miejscowości Chojnowo zakupione i zamontowane  zostały urządzenia Placu zabaw przy Szkole Podstawowej. Koszt urządzenia...

18 lutego 2014

Rekrutacja beneficjentów do projektu systemowego w 2014 roku

„Człowiek  – najlepsza inwestycja”   OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie  w 2014 roku pozyskał  środki na realizację projektu systemowego  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na...

18 lutego 2014

Aktywizacja osób bezrobotnych 2014

„Człowiek  – najlepsza inwestycja”   OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie  w 2014 roku pozyskał  środki na realizację projektu systemowego  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na...

4 lutego 2014

Droga do Gościszki i Bagienic

Stan dróg – 4 lutego 2014 r.

31 stycznia 2014

Trudne warunki drogowe w gminie Kuczbork-Osada

W ostatnich dniach w gminie sytuacja drogowa znacznie się pogorszyła. Galeria przedstawia stan dróg  podczas usuwania zalegającego na nich śniegu.

23 grudnia 2013

Życzenia Świąteczne

1 23 24 25 26 27 30