18 lutego 2014

Rekrutacja beneficjentów do projektu systemowego w 2014 roku

„Człowiek  – najlepsza inwestycja”   OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie  w 2014 roku pozyskał  środki na realizację projektu systemowego  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na...

18 lutego 2014

Aktywizacja osób bezrobotnych 2014

„Człowiek  – najlepsza inwestycja”   OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie  w 2014 roku pozyskał  środki na realizację projektu systemowego  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na...

4 lutego 2014

Droga do Gościszki i Bagienic

Stan dróg – 4 lutego 2014 r.

31 stycznia 2014

Trudne warunki drogowe w gminie Kuczbork-Osada

W ostatnich dniach w gminie sytuacja drogowa znacznie się pogorszyła. Galeria przedstawia stan dróg  podczas usuwania zalegającego na nich śniegu.

23 grudnia 2013

Życzenia Świąteczne

4 grudnia 2013

Modernizacja dróg – Bagienice Nowe

Zakończone zostały prace związane z modernizacją kolejnego odcinka drogi gminnej, tym razem w miejscowości Bagienice Nowe. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej, a także wykonanie poboczy. Zadanie...

26 listopada 2013

Budowa szatni w Kuczborku

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Urządzenie stadionu sportowego w Kuczborku-Osadzie budowa budynku gospodarczo-socjalnego”. Zadanie realizowała Firma WACH-BUD z Lidzbarka. Wartość wykonanych robót to ponad 186 tys. złotych,...

29 października 2013

Chodnik Gościszka

Zakończone zostały roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Gościszka. W dniu 23 października dokonano odbioru robót Była to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym. Dzięki jej realizacji poprawiła się estetyka...

1 26 27 28 29 30 33