28 maja 2018

Ogólna Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt...

25 maja 2018

OZE – spotkanie partnerów projektu

W dniu 24 maja 2018 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kuczborku – Osadzie odbyło się spotkanie partnerów projektu „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł...

22 maja 2018

Płatność kartą w Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie informuje, że w kasie tutejszego Urzędu uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej. Obsługiwane są także...

16 maja 2018

Dzień Strażaka 2018

Dnia 13 maja 2018 roku w miejscowości Zielona miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka. Gospodarzami były jednostki OSP Zielona i OSP Gościszka. Uroczystości rozpoczęto w Kościele pw. Św. Marcina w...

9 maja 2018

GOPS – projekt konkursowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. będzie realizował projekt partnerski pt. „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i...

19 kwietnia 2018

Informacja Krajowego Biura Wyborczego

W nawiązaniu do pisma Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie uprzejmie proszę o zgłaszanie swoich kandydatów na Urzędników Wyborczych w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. Bliższych informacji udziela Sekretarz...

17 kwietnia 2018

ŻZK – odbiór odpadów

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 125 uprzejmie informują, że z powodu Święta 1-szego Maja termin odbioru nieczystości stałych (zmieszanych) z miejscowości Zielona (ul. 1 Maja i...

30 marca 2018

Wielkanoc 2018 – życzenia Wójta

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego wiosennego nastroju. Serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy Wójt Gminy Kuczbork-Osada Jacek Grzybicki

1 2 3 4 5 31