14 października 2019

Dzień Edukacji Narodowej – życzenia Wójta

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękuję za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej. Życzę, aby...

10 października 2019

Konsultacje – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do...

8 października 2019

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Mazowsza do kandydowania na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO: będzie pracował zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”, by...

7 października 2019

Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Żurominie w związku z trwającą kampanią wdrożenia Strategii Wizji Zero w Rolnictwie w Polsce, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowym...

11 września 2019

Susza – aktualizacja (zmiana)

W związku ze stanowiskiem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 4 września 2019 roku i zapytaniami dotyczącymi szacowania strat na łąkach i pastwiskach Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, co następuje. Do...

6 września 2019

Informacja

“Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork-Osada w 2019 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 8 996,00 zł.

3 września 2019

Susza – zakończenie przyjmowania wniosków

W dniu 2 września 2019 roku Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie zakończył przyjmowanie wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Kuczbork-Osada.

21 sierpnia 2019

Ogólnopolska akcja profilaktyki raka piersi

Informacja na temat bezpłatnego badania mammograficznego – 4 września 2019r. (środa)  

1 2 3 4 5 39