29 października 2013

Chodnik Gościszka

Zakończone zostały roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Gościszka. W dniu 23 października dokonano odbioru robót Była to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym. Dzięki jej realizacji poprawiła się estetyka...

29 października 2013

Darowizna części Ośrodka Zdrowia w Kuczborku

W dniu 22.10.2013 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego, który reprezentowali Starostowie Janusz Welenc i Mieczysław Olszlegier, a Wójtem Gminy Kuczbork-Osada Tadeuszem Burakowskim został podpisany akt notarialny darowizny na własność Gminy...

17 października 2013

Program usuwania azbestu

Na XXIV Sesji Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie, która odbyła się w dniu 11 października 2013 roku został przyjęty “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy...

20 września 2013

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Zapełnione pojemniki (zapełnione i zawiązane worki) należy wystawić przed posesję   w dniu zbiórki,która odbywać się będzie według poniższego harmonogramu:   Miejscowość   Odpady komunalne zmieszane(pojemniki) Odpady komunalne selektywne(worki)   Zielona (ul....

5 września 2013

Prace rewitalizacyjne w miejscowości Krzywki-Bratki

Trwają roboty związane z rewitalizacją terenu w miejscowości Krzywki Bratki. Zadanie polega na zagospodarowaniu zbiornika wodnego w centrum wsi. W pierwszym etapie staw zostanie oczyszczony i pogłębiony, a następnie teren...

5 września 2013

Budowa szatni na stadionie w Kuczborku

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Urządzenie stadionu sportowego w Kuczborku-Osadzie- budowa budynku gospodarczo-socjalnego”. Zadanie realizuje Firma WACH-BUD z Lidzbarka. Termin zakończenia to 30 październik 2013 rok.

3 września 2013

Przebudowa chodnika w miejscowości Gościszka

Rozpoczęły się roboty przy przebudowie chodnika w m. Gościszka , na odcinku od przystanku PKS do Szkoły Podstawowej. Chodnik usytuowany jest przy drodze powiatowej , stąd też jest to wspólne...

9 sierpnia 2013

Modernizacja dróg gminnych

Zakończone zostały prace związane z modernizacją 3 odcinków dróg gminnych; dwóch w miejscowości Gościszka i jednego w m. Chojnowo. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej, a także...

1 36 37 38 39 40 42