6 listopada 2018

ŻZK – odbiór odpadów wielkogabarytowych

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 125 uprzejmie informują, że w dniu 29.11.2018 r. od godz. 8:00 będzie odbierany zużyty sprzęt RTV i AGD (kompletny) oraz...

26 października 2018

Wykonane zadania w ramach MIAS

W ubiegłym tygodniu zostały rozliczone zadania realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Dzięki funduszom z budżetu Województwa Mazowieckiego wykonano następujące zadania: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy...

25 października 2018

Przekazanie sprzętu dla OSP

W dniu 24.10.2018 roku Wójt Gminy Kuczbork-Osada przekazał przedstawicielom dwóch  jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kuczbork – Osada sprzęt ratownictwa, którego zakup współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości...

15 października 2018

Spotkanie informacyjne

W dniu 10 października w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczborku  odbyło się spotkanie dla mieszkańców Gminy Kuczbork-Osada w sprawie rządowego programu „Czyste powietrze”. Głównymi prowadzącymi byli pracownicy zamiejscowego wydziału...

25 września 2018

Program Czyste Powietrze – spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że spotkanie dla mieszkańców gminy w sprawie Programu “Czyste Powietrze” odbędzie się w dniu 10 października 2018 r. o godz. 18:00 w remizie OSP w Kuczborku-Osadzie,...

21 września 2018

Rusza rządowy program “Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że został uruchomiony rządowy program “Czyste powietrze” na dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Wszelkie informacje i terminy spotkań związanych z w/w programem dostępne...

6 września 2018

Konsultacje społeczne w sprawie statutu gminy Kuczbork-Osada

OGŁOSZENIE O przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie statutu gminy Kuczbork-Osada. W celu zasięgnięcia opinii mieszkańców gminy Kuczbork-Osada przekazuję do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie statutu gminy...

29 sierpnia 2018

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork-Osada w 2018 roku

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuczbork – Osada w 2018 roku”. Łącznie usunięto i unieszkodliwiono 47,83 Mg odpadu –...

1 2 3 4 5 6 33