2 września 2014

Gościszka – fundusz sołecki

W ramach działań podejmowanych w m. Gościszka, wykonany został odcinek kanalizacji burzowej,  zakończone zostało zasypywanie  sadzawki. W miesiącu wrześniu podjęte zostaną dalsze prace związane z tym zadaniem.

2 września 2014

Łążek – fundusz sołecki

W miejscowości Łążek przy dużym zaangażowaniu mieszkańców uporządkowany został teren wokół Świetlicy Wiejskiej, wykarczowane zostały krzewy, wywiezione śmieci, boisko zostało wyrównane i obsiane  trawą. Pracownicy Urzędu Gminy wymienili  ogrodzenie terenu.

2 września 2014

Sarnowo – fundusz sołecki

W miejscowości Sarnowo w ramach Funduszu Sołeckiego uporządkowana ma zostać droga gruntowa, w pierwszym etapie geodeci wytyczyli właściwy jej przebieg a następnie zostaną podjęte dalsze działania w celu jej remontu,...

2 września 2014

Szronka – fundusz sołecki

Dla miejscowości Szronka zakupiona została siłownia, w jej skład wchodzi zestaw do ćwiczeń Atlas, rower magnetyczny,  ławka treningowa, bieżnia oraz sztanga,  podjęte zostały też prace związane z przystosowaniem pomieszczeń w...

28 sierpnia 2014

Rekrutacja uczestników do projektu PRZEDŁUŻONA!!!

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion „Dotacje na...

1 sierpnia 2014

„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion „Dotacje na...

5 czerwca 2014

Nowa Wieś – zagospodarowanie terenu przy dawnej zlewni mleka

Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych przez Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie,  uporządkowali i zagospodarowali teren przy budynku byłej Zlewni Mleka w Nowej Wsi. Wywiezione zostały śmieci, wykarczowane krzewy, teren wyrównany,...

5 czerwca 2014

Krzywki Bratki – rewitalizacja

W br. kontynuowane są prace związane z rewitalizacją terenu w miejscowości Krzywki Bratki. Zadanie polega na zagospodarowaniu zbiornika wodnego w centrum wsi. W pierwszym etapie staw został oczyszczony i pogłębiony....

1 38 39 40 41 42 46