Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Odbiór odpadów komunalnych w 2023

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku odpady komunalne z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuczbork – Osada będą odbierały:
Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.,
ul. Szpitalna 125,
09-300 Żuromin,
tel. 23/ 657-27-60, 657-29-59
WÓJT GMINY
KUCZBORK - OSADA