Herb Gminy Kuczbork-OsadaUrząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
ul. A. Mickiewicza 7, 09-310 Kuczbork
tel. 23 6576259, fax 23 6576259 wew. 32
Czynny w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30

24 lutego 2017

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, • Państwowa Inspekcja Pracy,...

2 lutego 2017

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds....

24 stycznia 2017

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie zawiadamia, że Rada Gminy w Kuczborku – Osadzie Uchwałą Nr XXII/164/2017z dnia 12stycznia 2017 roku ustaliła następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące...

13 stycznia 2017

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew lub krzewów

Z pisma Generalnego Konserwatora Zabytków: „W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o...

10 stycznia 2017

Odbiór odpadów w 2017 roku

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku odpady komunalne z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuczbork-Osada będą odbierały:...

4 stycznia 2017

Spotkanie w sprawie grypy ptaków H5N8

W dniu 4 stycznia 2017 roku w trybie pilnym Wójt Gminy Kuczbork-Osada zwołał spotkanie, dotyczące zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju. Powiatowy Lekarz Weterynarii...

3 stycznia 2017

Apel!

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale...

22 grudnia 2016

Informacja

Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje, że w dniu 23.12.2016r. (piątek) Urząd Gminy czynny będzie do godz. 13:00.

1 2 3 4 5 24