31 stycznia 2014

Trudne warunki drogowe w gminie Kuczbork-Osada

W ostatnich dniach w gminie sytuacja drogowa znacznie się pogorszyła. Galeria przedstawia stan dróg  podczas usuwania zalegającego na nich śniegu.

23 grudnia 2013

Życzenia Świąteczne

4 grudnia 2013

Modernizacja dróg – Bagienice Nowe

Zakończone zostały prace związane z modernizacją kolejnego odcinka drogi gminnej, tym razem w miejscowości Bagienice Nowe. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej, a także wykonanie poboczy. Zadanie...

26 listopada 2013

Budowa szatni w Kuczborku

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Urządzenie stadionu sportowego w Kuczborku-Osadzie budowa budynku gospodarczo-socjalnego”. Zadanie realizowała Firma WACH-BUD z Lidzbarka. Wartość wykonanych robót to ponad 186 tys. złotych,...

29 października 2013

Chodnik Gościszka

Zakończone zostały roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Gościszka. W dniu 23 października dokonano odbioru robót Była to wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym. Dzięki jej realizacji poprawiła się estetyka...

29 października 2013

Darowizna części Ośrodka Zdrowia w Kuczborku

W dniu 22.10.2013 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego, który reprezentowali Starostowie Janusz Welenc i Mieczysław Olszlegier, a Wójtem Gminy Kuczbork-Osada Tadeuszem Burakowskim został podpisany akt notarialny darowizny na własność Gminy...

17 października 2013

Program usuwania azbestu

Na XXIV Sesji Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie, która odbyła się w dniu 11 października 2013 roku został przyjęty “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy...

20 września 2013

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Zapełnione pojemniki (zapełnione i zawiązane worki) należy wystawić przed posesję   w dniu zbiórki,która odbywać się będzie według poniższego harmonogramu:   Miejscowość   Odpady komunalne zmieszane(pojemniki) Odpady komunalne selektywne(worki)   Zielona (ul....

1 34 35 36 37 38 40