Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
Powróć do: strona główna

Dla Turysty

Gmina Kuczbork-Osada położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego i w północno-wschodniej części powiatu żuromińskiego.

Zajmuje 121,6 km2, co stanowi 15,2% ogólnej powierzchni powiatu. Gminę zamieszkuje ok. 4,8 tys. mieszkańców*, tj. 13% ogólnej liczby ludności powiatu (4 miejsce pod względem zaludnienia w powiecie) i ok. 0,1% ludności województwa mazowieckiego. Gmina Kuczbork-Osada sąsiaduje z 6 gminami: Żuromin i Lubowidz, Lipowiec Kościelny i Szreńsk (powiat mławski), oraz Działdowo i Płośnica (powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie). W granicach gminy znajduje się 16 sołectw. Największą pod względem zaludnienia miejscowością jest Zielona – 1859 osób, a następnie Kuczbork Wieś – 587 i Chojnowo – 547. Jednostka osadnicza, w której skład wchodzi miejscowość gminna, tj. Kuczbork-Osada, Kuczbork-Wieś liczy łącznie 963 mieszkańców. Gmina leży w zasięgu oddziaływania miasta Żuromina (ok. 10km) oraz miasta Mławy (ok. 30km). Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 563 relacji Mława-Rypin. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Wynika to z dotychczasowego charakteru zagospodarowania oraz uwarunkowań sprzyjających rozwojowi tych funkcji. Obszar gminy preferowany jest do rozwoju rolnictwa ekologicznego. (*dane dot. ludności – 2020r.)