Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Konsultacje społeczne

Dwa puzzle. Na jednym kontury klubu ludzi, na drugim herb gminy - Ogończyk.

CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez administrację działań.
 
W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.