Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Usuwanie folii rolniczych

W związku z przygotowywaniem przez Gminę Kuczbork – Osada wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego - „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przekazywanie do Urzędu Gminy niezbędnych informacji dotyczących ilości zgromadzonych odpadów:
• folii rolniczych,
• siatki i sznurka do owijania balotów,
• opakowań po nawozach,
• opakowań typu Big-Bag.

Powyższe informacje należy przekazywać na załączonym poniżej formularzu:

- drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ugkuczbork.pl lub

- za pośrednictwem poczty polskiej na adres urzędu: Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie, ul. Mickiewicza 7A, 09-310 Kuczbork lub

- osobiście do pokoju nr 11

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28lutego 2023 roku(liczy się data wpływu formularza do Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie).
Formularze złożone po terminie nie będą uwzględnione w składanym przez gminę wniosku.

W przypadku otrzymania dofinansowania odbiór odpadów odbywał się będzie z jednego punktu wyznaczonego na terenie Gminy Kuczbork-Osada. 
Koniecznym warunkiem przekazania przedmiotowej informacji jest potwierdzenie klauzuli informacyjnej dotyczącej RODO.

Pliki do pobrania:

Formularz - folie 2022.doc
Format: doc, 42 kB