Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
Powróć do: Konsultacje społeczne

Zmiana statutów sołectw

W celu zasięgnięcia opinii mieszkańców gminy Kuczbork-Osada przekazuję do konsultacji społecznych projekty uchwał w sprawie zmian w statutach sołectw. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 2 listopada 2022roku do 22 listopada 2022roku. Do udziału uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy danego sołectwa. Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian w formie pisemnej można zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.ugkuczborkosada.nv.pl u sołtysów ewentualnie w zeszycie uwag znajdującym się w Biurze Rady (pokój nr 6).

Projekty uchwał są dostępne w formie:

1)      publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy: https://ugkuczbork.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.ugkuczborkosada.nv.pl;

2)      wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie,ul. A. Mickiewicza 7A, 09-310 Kuczbork (pokój nr 6) oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2022 roku:

  • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugkuczbork.pl lub
  • na adres urzędu: Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie, ul. Mickiewicza 7A, 09-310 Kuczbork lub
  • do sołtysów poszczególnych sołectw.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie.pdf
Format: pdf, 56.61 kB
1. Statut Sołectwa Bagienice Duże.pdf
Format: pdf, 677.95 kB
2. Statut Sołectwa Bagienice Małe.pdf
Format: pdf, 674.07 kB
3. Statut Sołectwa Bagienice Nowe.pdf
Format: pdf, 671.29 kB
4. Projekt uchwały - zmiany statutu Chojnowo.pdf
Format: pdf, 367.89 kB
4. Statut Sołectwa Chojnowo.pdf
Format: pdf, 674.85 kB
5. Statut Sołectwa Gościszka.pdf
Format: pdf, 673.43 kB
6. Statut Sołectwa Kuczbork-Osada.pdf
Format: pdf, 671.75 kB
7. Statut Sołectwa Kuczbork-Wieś.pdf
Format: pdf, 672.46 kB
8. Statut Sołectwa Krzywki Bratki.pdf
Format: pdf, 669.82 kB
9. Projekt uchwały - zmiany statutu Łążek.pdf
Format: pdf, 367.79 kB
9. Statut Sołectwa Łążek.pdf
Format: pdf, 674.74 kB
10. Statut Sołectwa Nowa Wieś.pdf
Format: pdf, 671.82 kB
11. Statut Sołectwa Nidzgora.pdf
Format: pdf, 676.06 kB
12. Statut Sołectwa Olszewko.pdf
Format: pdf, 671.44 kB
13. Statut Sołectwa Osowa-Mianowo.pdf
Format: pdf, 666.61 kB
14. Projekt uchwały - zmiany statutu Sarnowo.pdf
Format: pdf, 367.16 kB
14. Statut Sołectwa Sarnowo.pdf
Format: pdf, 669.16 kB
15. Projekt uchwały - zmiany statutu Szronka.pdf
Format: pdf, 367.63 kB
15. Statut Sołectwa Szronka.pdf
Format: pdf, 671.63 kB
16. Statut Sołectwa Zielona.pdf
Format: pdf, 670.46 kB